Аудио запис в таксито докара на компанията от Хелзинки глоба от 72 000 евро

Интересни решения на Финландската агенция за защита на данните за налагане на санкции заради пропуски в обработката на лични данни

Цялата публикация „Аудио запис в таксито докара на компанията от Хелзинки глоба от 72 000 евро“