Платформата SELFIE е предназначена за използване в училище и не събира лични данни

Започна прилагането на SELFIE, една от 11-те инициативи в плана за действие в областта на цифровото образование, представен от ЕК през януари тази година.

Цялата публикация „Платформата SELFIE е предназначена за използване в училище и не събира лични данни“