Ето ги модернизираните стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни към трети държави

Предстои текстовете да се публикуват в Official Journal през следващите дни, а администраторите и обработващите трябва да ги заместят с новите, ако използват предишните клаузи

Цялата публикация „Ето ги модернизираните стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни към трети държави“