EDPS и ENISA организират конференция за нарушенията на личните данни

Конференцията, организирана от Европейският надзорен орган по защита на данните и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ще се проведе в Брюксел на 4 април.

Цялата публикация „EDPS и ENISA организират конференция за нарушенията на личните данни“