Представяне на GDPR

На 25 май 2018 г. започна прилагането на най-сериозната промяна в европейското законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот – Общия регламент за защита на данните (GDPR). GDPR въвежда напълно нова гледна точка към информацията, която държавните институции, социалните медии и компаниите в ЕС съхраняват за всеки човек.

Какво представлява GDPR?

GDPR е нов регламент за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, който се прилага във всички 28 държави-членки на ЕС.

Цялата публикация „Представяне на GDPR“