През първото тримесечие на годината активните всекидневни европейски потребители на Facebook са 286 милиона

Отчетът на Facebook за първото тримесечие показа нарастване на всекидневните активни европейски потребители с 4 милиона в сравнение с предходното тримесечие.

Цялата публикация „През първото тримесечие на годината активните всекидневни европейски потребители на Facebook са 286 милиона“