ОИСР прие Принципи за изкуствен интелект

На 22 май 2019 г. страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) приеха Принципи за изкуствен интелект, международните стандарти, които имат за цел да гарантират, че системите за изкуствен интелект са проектирани да бъдат надеждни и сигурни.

Цялата публикация „ОИСР прие Принципи за изкуствен интелект“