Европейският комитет по защита на данните публикува окончателните насоки за прилагането на втората директива за платежни услуги и GDPR

Уточнено е съдържанието на повтарящите се в двата документа понятия с примери

Цялата публикация „Европейският комитет по защита на данните публикува окончателните насоки за прилагането на втората директива за платежни услуги и GDPR“