Как да напишем полезни правила и процедури за докладване на нарушения

Новият член Чл. 25и от Закона за защита наличните данни предвижда работодател или орган по назначаването, в качеството си на администратор на лични данни, да приеме правила и процедури при използване на система за докладване на нарушения.

Цялата публикация „Как да напишем полезни правила и процедури за докладване на нарушения“