Европейската Комисия предоставя всеобщ достъп до софтуер в полза на предприятията, новаторите и областите от обществен интерес

Всеки софтуер ще бъде проверяван, за да се избегнат рискове, свързани със сигурността или поверителността, проблеми във връзка със защитата на данните, или нарушения на правата върху интелектуална собственост на трети страни

Цялата публикация „Европейската Комисия предоставя всеобщ достъп до софтуер в полза на предприятията, новаторите и областите от обществен интерес“