Агенцията на ЕС за киберсигурност публикува нов доклад за здравеопазването и енергетиката

Ако се занимавате с информационни технологии в тези области и не знаете какво са секторните CSIRT и PSIRT, имате проблем

Цялата публикация „Агенцията на ЕС за киберсигурност публикува нов доклад за здравеопазването и енергетиката“

ENISA публикува полезен доклад за общите изисквания на NISD и GDPR

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност изследва единната рамка за управление на риска, създадена от Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (NISD) и Общият регламент за защита на данните (GDPR).

Цялата публикация „ENISA публикува полезен доклад за общите изисквания на NISD и GDPR“

ENISA публикува доклада за готовността за реакция при инциденти в секторите на МИС

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност изследва  възможностите, процедурите, процесите и инструментите на Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (NISD) за реагиране на инциденти, за да се идентифицират тенденциите и възможните проблеми

Цялата публикация „ENISA публикува доклада за готовността за реакция при инциденти в секторите на МИС“