България има срок до края на годината да номинира Национален координационен център в областта на киберсигурността 

Европейската комисия публикува насоки за оценка на капацитета на NCC да управляват средства на ЕС

Цялата публикация „България има срок до края на годината да номинира Национален координационен център в областта на киберсигурността „