Започна общественото обсъждане на Насоките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

Европейският комитет по защита на данните обяви, че приема предложения по текста до 16 януари 2020 г.

Цялата публикация „Започна общественото обсъждане на Насоките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране“