EDPB започна обществена консултация за обработването на лични данни при онлайн услуги

До 24 май 2019 г. Европейски комитет по защита на данните (EDPB) приема коментари по Насоки 2/2019 относно обработването на лични данни съгласно член 6, алинея 1, буква б) от GDPR в контекста на предоставянето на онлайн услуги.

Цялата публикация „EDPB започна обществена консултация за обработването на лични данни при онлайн услуги“