EDPB публикува второто приложение към Насоките за сертифициране

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) публикува окончателния текст на Приложение 2 към Насоките за сертифициране

Цялата публикация „EDPB публикува второто приложение към Насоките за сертифициране“