КЗЛД до банка ДСК: първо оценка на въздействието, после гласово разпознаване

Системата за идентифициране на клиентите чрез гласова биометрия “Voice Biometrics” представлява нова технология, която поради своето естество, обхват, контекст и цели на обработването може да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Поради тази причина и на основание чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът банка „ДСК“ следва задължително да извърши оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни. Това е становището на Комисията за защита на личните данни, което бе публикувано на сайта й в информационния бюлетин за месец ноември.

Цялата публикация „КЗЛД до банка ДСК: първо оценка на въздействието, после гласово разпознаване“