12 гледни точки към малките и средните предприятия 555 дни след влизането в сила на GDPR

Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на регламента относно защитата на данните обсъдиха участниците в международната конференция в София

Цялата публикация „12 гледни точки към малките и средните предприятия 555 дни след влизането в сила на GDPR“