Все повече дигитални услуги предлага Банка ДСК в партньорство с Evrotrust

Днес кредитната институция съобщи, че клиентите имат възможност да заявят изцяло онлайн желанието си за разсрочване на кредити, а в последствие и да подпишат допълнителното споразумение по заема си, отново с този квалифициран електронен подпис (КЕП)

Цялата публикация „Все повече дигитални услуги предлага Банка ДСК в партньорство с Evrotrust“