Защо Европейският икономически и социален комитет туитна становището си за киберсигурността от януари?

На 23 януари 2019 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) съобщи, че подкрепя инициативата на Комисията за създаване на европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове.

Цялата публикация „Защо Европейският икономически и социален комитет туитна становището си за киберсигурността от януари?“