Готова е стратегията за прехвърляне на лични данни в САЩ от европейски институции

На 5 октомври 2020 г. ЕНОЗД издаде заповед до ведомствата да картографират текущите договори, поръчки, процедури и други видове задължения

Цялата публикация „Готова е стратегията за прехвърляне на лични данни в САЩ от европейски институции“