България ще продължи да участва в съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

Съветът на Европейския съюз одобри регламента, в който се говори за гарантиране сигурността на веригата за доставки на придобитите технологии за целия жизнен цикъл на суперкомпютрите

Цялата публикация „България ще продължи да участва в съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии“