Провериха киберсигурността на изборите чрез учение с кодово име EU ELEx19

В края на миналата седмица над 80 представители на държавите-членки на ЕС, заедно с наблюдатели от Европейския парламент, Европейската комисия и Агенцията на ЕС за киберсигурност провериха киберсигурността на изборите с учение

Цялата публикация „Провериха киберсигурността на изборите чрез учение с кодово име EU ELEx19“