Криптиране на данните и GDPR

Британският надзорен орган за защита на данните (ICO) публикува подробни указания за криптирането от гледна точка на прилагане на GDPR. Общият регламент изисква прилагане на подходящи технически и организационни мерки, за да се осигури недеждно обработване на личните данни.

Цялата публикация „Криптиране на данните и GDPR“