1263 инцидента в областта на телекомуникационната сигурност са докладвани за 10 години от държавите-членки на ЕС

Европейската агенция за киберсигурност публикува днес докладите си за 2020 година

Цялата публикация „1263 инцидента в областта на телекомуникационната сигурност са докладвани за 10 години от държавите-членки на ЕС“

Общественото обсъждане на регламента за електронния подпис е до 2 октомври

На 24 юли Европейската Комисия започна обществени консултации относно  eIDAS

Цялата публикация „Общественото обсъждане на регламента за електронния подпис е до 2 октомври“