Започна приемането на проекти в областта на електронното правосъдие чрез онлайн обмен на данни

Европейската комисия даде срок до 22 февруари за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“

Цялата публикация „Започна приемането на проекти в областта на електронното правосъдие чрез онлайн обмен на данни“