Длъжностните лица по защита на данните вече си имаме регистър

Уважаеми администратори, стартира информационната система на КЗЛД – Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили Длъжностни лица по защита на данните. 

Цялата публикация „Длъжностните лица по защита на данните вече си имаме регистър“

Как институциите да проверяват телесната температура без да нарушават регламентите на ЕС?

Европейският надзорен орган по защита на данните издаде насоки в помощ на агенциите

Цялата публикация „Как институциите да проверяват телесната температура без да нарушават регламентите на ЕС?“

Ирландската комисия по защита на данните търси идеи от DPO

DPC планира да създаде мрежа от длъжностни лица за защита на данните през 2019 г., за да улесни обмена на добри практики

Цялата публикация „Ирландската комисия по защита на данните търси идеи от DPO“

Защо шефът на HR отдела не може да е DPO?

“Другите задачи и задължения на ДЛЗД не трябва да водят до конфликт на интереси. Първо, това означава, че ДЛЗД не може да заема длъжност в рамките на организацията, която ще го задължава да определя целите и средствата за обработването на лични данни. Поради специфичната организационна структура във всяка организация, този аспект трябва да се разглежда на база конкретен случай.”

Цялата публикация „Защо шефът на HR отдела не може да е DPO?“