Британското министерство на образованието получи 139 препоръки след одит за защитата на данните

Надзорният орган оцени над 60% от случаите като спешни или с висок приоритет

Цялата публикация „Британското министерство на образованието получи 139 препоръки след одит за защитата на данните“

Какво пише в британските насоки към работодателите за тестването за коронавирус на служителите?

ICO дава отговорите на често задаваните от въпроси, свързани с правата и задълженията на работодателите и работниците

Цялата публикация „Какво пише в британските насоки към работодателите за тестването за коронавирус на служителите?“

Продължава проверката от Европейския надзорен орган по защита на данните за продуктите и услугите на Microsoft, използвани от институциите на ЕС

Вече има сериозни опасения относно ролята на Microsoft като обработващ на данните за институциите на ЕС

Цялата публикация „Продължава проверката от Европейския надзорен орган по защита на данните за продуктите и услугите на Microsoft, използвани от институциите на ЕС“

Холандското Министерство на правосъдието и сигурността публикува оценките на въздействието върху защитата на данните на продукти на Microsoft

10-те документа са публични и показват резултатите от DPIA на Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Windows 10 версия 1.5 и Office 365 Online  и за мобилни приложения

Цялата публикация „Холандското Министерство на правосъдието и сигурността публикува оценките на въздействието върху защитата на данните на продукти на Microsoft“

Осмата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 12 и 13 март Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на осмата си пленарна сесия.

Цялата публикация „Осмата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието“

КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните

На 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни e приела списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Цялата публикация „КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните“

Шестата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 22 и 23 януари Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на шестата си пленарна сесия.

Цялата публикация „Шестата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието“

Европейският комитет по защита на данните публикува 27 становища за националните списъци, свързани с оценки на въздействието

27 становища за националните списъци с различните видове обработки на данни, изискващи оценка на въздействието, публикува на сайта си Европейският комитет за защита на данните EDPB.

Цялата публикация „Европейският комитет по защита на данните публикува 27 становища за националните списъци, свързани с оценки на въздействието“

Дания, Хърватия, Люксембург и Словения вече имат оценени DPIA списъци

По време на петото пленарно заседание членовете на Европейският комитет по защита на данните приеха становища относно списъците за оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA) на Дания, Хърватия, Люксембург и Словения.

Цялата публикация „Дания, Хърватия, Люксембург и Словения вече имат оценени DPIA списъци“