Британското министерство на образованието получи 139 препоръки след одит за защитата на данните

Надзорният орган оцени над 60% от случаите като спешни или с висок приоритет

Цялата публикация „Британското министерство на образованието получи 139 препоръки след одит за защитата на данните“

Публикуваха за обществено обсъждане дългоочакваните насоки за насочването към потребителите на социалните медии и за обработващ и администратор на лични данни

Европейският комитет по защита на данните обяви, че очаква становища до 19 октомври на най-всеобхватните насоки, издавани някога.

Цялата публикация „Публикуваха за обществено обсъждане дългоочакваните насоки за насочването към потребителите на социалните медии и за обработващ и администратор на лични данни“

Какво пише в британските насоки към работодателите за тестването за коронавирус на служителите?

ICO дава отговорите на често задаваните от въпроси, свързани с правата и задълженията на работодателите и работниците

Цялата публикация „Какво пише в британските насоки към работодателите за тестването за коронавирус на служителите?“

Продължава проверката от Европейския надзорен орган по защита на данните за продуктите и услугите на Microsoft, използвани от институциите на ЕС

Вече има сериозни опасения относно ролята на Microsoft като обработващ на данните за институциите на ЕС

Цялата публикация „Продължава проверката от Европейския надзорен орган по защита на данните за продуктите и услугите на Microsoft, използвани от институциите на ЕС“

Холандското Министерство на правосъдието и сигурността публикува оценките на въздействието върху защитата на данните на продукти на Microsoft

10-те документа са публични и показват резултатите от DPIA на Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Windows 10 версия 1.5 и Office 365 Online  и за мобилни приложения

Цялата публикация „Холандското Министерство на правосъдието и сигурността публикува оценките на въздействието върху защитата на данните на продукти на Microsoft“

Осмата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 12 и 13 март Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на осмата си пленарна сесия.

Цялата публикация „Осмата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието“

КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните

На 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни e приела списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Цялата публикация „КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните“

Шестата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 22 и 23 януари Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на шестата си пленарна сесия.

Цялата публикация „Шестата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието“