Конференция в Страсбург ще обсъжда цифровите предизвикателства пред правосъдието в Европа

На 14 и 15 министрите на правосъдието са поканени да обсъдят достъпа до правосъдие в цифровата ера. Съветът на Европа отбеляза една година от подписването на Конвенция 108+

Цялата публикация „Конференция в Страсбург ще обсъжда цифровите предизвикателства пред правосъдието в Европа“