Европейската Комисия предлага декларация за цифровите права и принципи

„Което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн!“ и „Излез от мрежата след работно време!“ са послания, свързани с документа

Цялата публикация „Европейската Комисия предлага декларация за цифровите права и принципи“

Съветът по телекомуникации прие таван от 6 цента на текстово съобщение в ЕС

Съветът на ЕС по телекомуникации прие доклад за напредъка по проекта на регламента  за неприкосновеност на личния живот в областта на електронните съобщения (ePrivacy).

Цялата публикация „Съветът по телекомуникации прие таван от 6 цента на текстово съобщение в ЕС“