Приложенията имат 60 дни, за да попълнят и изпратят на Facebook оценка на въздействието, ако не го направят ще има последствия

Как да разберем, че някой е достатъчно възрастен, за да използва нашите приложения?, попита компанията

Цялата публикация „Приложенията имат 60 дни, за да попълнят и изпратят на Facebook оценка на въздействието, ако не го направят ще има последствия“