Обработване на лични данни за мониторинг в социалните медии – изисквания на EDPS

Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) публикува в първия брой на бюлетина си за 2019 година своя отговор от 21 март 2018 г. на запитването на ЕЦБ за сключването на договор с външен изпълнител за мониторинг в социалните медии.

Цялата публикация „Обработване на лични данни за мониторинг в социалните медии – изисквания на EDPS“