Започна подаването на оферти за създаване на платформа за услуги за сертифициране на киберсигурността в ЕС

Кандидатстването продължава до 1 февруари 2021 г.

Цялата публикация „Започна подаването на оферти за създаване на платформа за услуги за сертифициране на киберсигурността в ЕС“

Утре влиза в сила CSA, новият регламент за киберсигурност

На 27 юни 2019 г. влиза в сила Регламент 2019/881 относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността)

Цялата публикация „Утре влиза в сила CSA, новият регламент за киберсигурност“