Ново запитване до Съда на Европейския съюз относно GDPR

Съдът на Европейския съюз CVRIA съобщи, че на 1 април е постъпило преюдициално запитване от Административния съд на Висбаден относно защитата на данните и съдебната независимост

Цялата публикация „Ново запитване до Съда на Европейския съюз относно GDPR“