Чака се решението на Съда на Европейския съюз CURIA по запитването за поставянето на plug-in на Facebook и защитата на личните данни

Генералният адвокат на Михал Бобек предлага на CURIA да постанови, че операторът на уебсайт, който е интегрирал софтуерна приставка на трето лице като бутона „харесва ми“ на Facebook, чрез която се осъществява събирането и предаването на личните данни на потребителя, е съвместно отговорен за този етап от обработването на данните.

Цялата публикация “Чака се решението на Съда на Европейския съюз CURIA по запитването за поставянето на plug-in на Facebook и защитата на личните данни”

Можете да споделите: