КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните

На 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни e приела списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните съгласно чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Цялата публикация „КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните“

Становище на КЗЛД за договорите между застрахователните дружества и лечебните заведения

КЗЛД изрази становище, имащо за цел да даде насоки при определяне на фигурите „администратор” и „обработващ лични данни” по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в случаите на договорни правоотношения между застрахователни дружества и лечебни заведения в контекста на приложимото специално законодателство в сферата на здравеопазването.

Цялата публикация „Становище на КЗЛД за договорите между застрахователните дружества и лечебните заведения“