Андреа Йелинек: Нужен е общ европейски подход за обработване на правилните лични данни при отварянето на границите

Отмяната на контрола на вътрешните граници в ЕС и останалите дейности от пътната карта за постепенно намаляване на мерките за предпазване от коронавируса, изискват необходима и пропорционална информация

Цялата публикация „Андреа Йелинек: Нужен е общ европейски подход за обработване на правилните лични данни при отварянето на границите“