Глоба от £500 000 за Facebook в Лондон, киберсигурност, роботи и изкуствен интелект в София

Службата на британския комисар по информацията (ICO) наложи глоба от £500 000 за сериозни нарушения на неприкосновеността на данните от страна на Facebook още през 2007 г.

Цялата публикация „Глоба от £500 000 за Facebook в Лондон, киберсигурност, роботи и изкуствен интелект в София“