Съветът по телекомуникации прие таван от 6 цента на текстово съобщение в ЕС

Съветът на ЕС по телекомуникации прие доклад за напредъка по проекта на регламента  за неприкосновеност на личния живот в областта на електронните съобщения (ePrivacy).

Цялата публикация „Съветът по телекомуникации прие таван от 6 цента на текстово съобщение в ЕС“