Българският парламент ратифицира „Конвенция 108+“

Действалата 37 години Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, се модернизира след  Срещата на Комитета на министрите на Съвета на Европа на 18 май 2018 г.

Цялата публикация „Българският парламент ратифицира „Конвенция 108+““