От 1 ноември в Канада влязоха в сила текстовете за отчитане на нарушенията на данните според PIPEDA

Промени в канадския закон за неприкосновеността на личния живот, които влязоха в сила на 1 ноември, изискват от бизнеса да докладва за инциденти и да уведомяват засегнатите лица.

Цялата публикация „От 1 ноември в Канада влязоха в сила текстовете за отчитане на нарушенията на данните според PIPEDA“