Становище на АП по проектите за масова приватизация

Агенцията за приватизация анализира три проекта за масова приватизация – „Беров I“, „Карабашев“ и „Беров II“.

Становище на АП по проектите за масова приватизация

Становището е с дата 30 юли 1993 г.