Глоба от 3,6 млн. евро за Fасеbооk от унгарския орган за защита на конкуренцията

Антимонополният орган наложи санкцията заради твърдението, че услугите на социалната мрежа са безплатни

Цялата публикация „Глоба от 3,6 млн. евро за Fасеbооk от унгарския орган за защита на конкуренцията“