Комисията за защита на личните данни в девет случая действа като засегнат надзорен орган

Ведомството депозира в Народното събрание отчета за дейността си през 2020 година

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни в девет случая действа като засегнат надзорен орган“