Публикуваха насоките, които казват кога могат да се ограничават правата на субектите на данни съгласно член 23 от GDPR

При разследване на нарушение на етиката за регламентирана професия като лекарската, може законодателят да позволи информацията може да не се разкрие на субекта на данни за ограничен период от време

Цялата публикация „Публикуваха насоките, които казват кога могат да се ограничават правата на субектите на данни съгласно член 23 от GDPR“