Становище на Комисията за защита на личните данни за обработването на данни за ваксинационния статус

„…недопускането в детска градина на деца на неваксинирани родители, може да доведе до нарушаване и на конкретни права и интереси и на децата“, пише в текста

Цялата публикация „Становище на Комисията за защита на личните данни за обработването на данни за ваксинационния статус“