Неделна разходка 28: Ето едно от решенията на съда по делата за неимуществени вреди от теча на лични данни от НАП

„Обстоятелството, че е изтекла информация от сървърите на НАП, вследствие неоторизиран достъп безспорно, според настоящият състав на съда сочи на противоправно бездействие на ответника да изпълни произтичащи от посочените разпоредби задължения да осигури достатъчна надеждност и сигурност на информационната си система, да защити физическите лица във връзка с обработването на личните им данни по см. на § 1 т.4 от ДР на ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, в т.ч. правото на защита на личните им данни“, пише в едно от съдебните решения.

Цялата публикация „Неделна разходка 28: Ето едно от решенията на съда по делата за неимуществени вреди от теча на лични данни от НАП“

Шефът на АСП: При атаката срещу НАП няма компрометирани електронни подписи и персонални идентификационни кодове

Небивал журналистически интерес предизвика очакването посещение на главния прокурор във Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходи

Цялата публикация „Шефът на АСП: При атаката срещу НАП няма компрометирани електронни подписи и персонални идентификационни кодове“