Вече има одобрен формуляр на уведомление за нарушение на сигурността на личните данни

Документът може да се подаде в Комисията за защита на личните данни и с електронен подпис

Цялата публикация „Вече има одобрен формуляр на уведомление за нарушение на сигурността на личните данни“