Комисията за защита на личните данни: подайте уведомление с името на ДЛЗД

Надзорниците потвърдиха написаното от мен преди две години – шефът на HR отдела не може да е длъжностно лице по защита на данните

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни: подайте уведомление с името на ДЛЗД“