През 2019 г. при 56 943 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 56 527

В годишния отчет на КЗЛД пише, че предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, са 117.

Цялата публикация „През 2019 г. при 56 943 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 56 527“