Тестването на служителите  с PCR-тест за COVID-19 е допустимо само след извършване на тест за балансиране

Работодателят първо документира на хартия преимуществото на интересите си пред правата и свободите на субектите на данни – негови служители.

Цялата публикация „Тестването на служителите  с PCR-тест за COVID-19 е допустимо само след извършване на тест за балансиране“